Found 773
Per page:

Spiraea

Stachytarpheta

Stephanotis

Stevia

Strelitzia

Styphnolobium

Succisa

Symphyotrichum

Tabebuia

 
Common Name
Botanical Name
Pink Trumpet-tree Tabebuia rosea
details

Tagetes

 
Common Name
Botanical Name
French Marigold Tagetes patula
details

Taiwania

Tamarindus

 
Common Name
Botanical Name
Tamarind Tamarindus indica
details

Taraxacum

Tecoma

Tectona

 
Common Name
Botanical Name
Teak, Burma Teak Tectona grandis
details

Telekia

Templetonia

 
Common Name
Botanical Name
Cocky's Tongue Templetonia retusa
details

Ternstroemia

Tetradium

 
Common Name
Botanical Name
Bee-bee Tree Tetradium daniellii
details

Teucrium

Thespesia

 
Common Name
Botanical Name
Portia Tree Thespesia populnea
details

Thevetia

Thunbergia

Thymus

Toona

Toxicodendron

Trachycarpus

Tragopogon

Trichocereus

Tridens

Trifolium